O PROJEKCIE

W ramach projektu zrealizowane zostały/zostaną:

  • Wyjazd terenowy.
  • Warsztaty z tworzenia edukacyjnych stron internetowych.
  • Warsztaty korzystania z narzędzi multimedialnych.
  • Zajęcia z projektowania narracji historycznych.
  • Zajęcia z tworzenia materiałów edukacyjnych i prezentowania wiedzy.
  • Spotkania z przedstawicielami lokalnych instytucji kultury.

Realizacja projektu trwa od października 2016 do marca 2017.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się:

  • jak odkrywać historię regionu,
  • jak prowadzić ciekawe narracje historyczne w oparciu o odnalezione dokumenty, wywiady z uczestnikami wydarzeń, pracę grupową,
  • jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia multimedialne do wspierania edukacji regionalnej,
  • jak tworzyć i promować projekty edukacyjne wykorzystując nowoczesne technologie.
Reklamy