Bykowski Leszek

Żołnierz oddziału NOW-AK „Ojca Jana”. W maju 1944r. obsługiwał aparat radiowy w gajówce we Władysławowie w związku z planowanym zrzutem zaopatrzenia dla oddziału „Ojca Jana”.

Nie został ujęty w książce Puchalskiego. 
Opracował: Tomasz Żuławski

Reklamy