Halista Adam

Sołtys z Momot Górnych, żołnierz Armii Krajowej zamordowany w lecie 1944r.

Nie został ujęty w książce Puchalskiego. 
Opracował: Tomasz Żuławski

Reklamy