Łukasiewicz Jan „Prawdzic”

Pochodził z Białej Ordynackiej (obecnie Biała II). W 1939r. był junakiem w Junackim Hufcu Pracy. Uczestniczył w walkach z Armią Czerwoną i Niemcami. Od 1941r. w konspiracji ZWZ a następnie AK. Poszukiwany przez gestapo ukrywał się. W jesieni 1943r. trafił do oddziału AK „Lancy”. Wiosną 1944r. po rozbiciu oddziału przez niemiecką żandarmerię koło Momot został wcielony do oddziału NOW-AK „Ojca Jana”. Był uczestnikiem bitwy na Porytowym Wzgórzu. W 1945r. należał do organizacji „Wolność i Niezawisłość (WIN)”. Był poszukiwany przez Urząd Bezpieczeństwa (UB). Ukrywał się na tzw. ziemiach odzyskanych. W 1946r. zginął tragicznie rozjechany przez samochód wojskowy.

Nie został ujęty w książce Puchalskiego. 
Opracował: Tomasz Żuławski 

Reklamy