Nalepa Piotr

Żołnierz Armii Krajowej z Momot Górnych, rusznikarz, zamordowany w lecie 1944 r.

Nie został ujęty w książce Puchalskiego. 
Opracował: Tomasz Żuławski

Reklamy