Nalepa Wojciech „Czarny Wojtek”

Żołnierz Armii Krajowej z Momot Górnych. 

Nie został ujęty w książce Puchalskiego. 
Opracował: Tomasz Żuławski

Reklamy