Pawlos Jan „Długi Jan”

Był komendantem placówki AK Ujście (obejmowała także wsie Kiszki i Szewce). W 1943r. aresztowany i zabrany do niemieckiego obozu w Zwierzyńcu. Uciekł z obozu i był jednym z pierwszych współpracowników „Ojca Jana” i „Lancy”. W oddziale „Lancy” był jego brat. Od stycznia 1944r. na terenie jego placówki, w lesie koło wsi Szewce w tzw. Dwugajówce mieściła się stała baza leśnego oddziału NOW-AK „Ojca Jana”. Był uczestnikiem bitwy pod Ujściem (wrzesień 1943r.) i na Wzgórzu Porytowym (czerwiec 1944r.). Od 1945r. współpracował z organizacjami WIN i NSZ pod pseudonimem „Tęcza”. W 1946r. aresztowany podczas obławy przez NKWD. W czasie próby ucieczki został postrzelony i w następstwie czego został inwalidą. Skazany na wieloletnie więzienie.

Nie został ujęty w książce Puchalskiego. 
Opracował: Tomasz Żuławski

Reklamy