Startek Kazimierz „Hardy”

Pochodził z Ujścia. W 1939r. w 19-tym pułku ułanów. Od 1940r. w ZWZ. Nawiązał współpracę z placówką ZWZ we Frampolu i dla Jerzego Czerwińskiego pseudonim „Czerwieniec” z Frampola dostarczył kilkadziesiąt sztuk karabinów i dużo amunicji. W 1943r. wstąpił do oddziału „Ojca Jana”. Jesienią 1943r. został zaskoczony w domu podczas obławy niemieckiej i aresztowany. Wywieziono go na roboty przymusowe do Niemiec. Wyzwolony przez Amerykanów w 1945r. wstąpił do 1-ej Dywizji Pancernej Generała Maczka. W 1946r. wrócił do Polski i wstąpił do bojówki NSZ obwodu Janów Lubelski pod dowództwem „Jania”. Aresztowany w sierpniu 1946r. wywieziony do katowni UB na zamek w Lubinie. Został poddany brutalnemu śledztwu i torturom. Na wolność wyszedł po amnestii w 1947r.

Nie został ujęty w książce Puchalskiego. 
Opracował: Tomasz Żuławski

Reklamy