Zawrotniak Ignacy

Pochodził z Momot Górnych. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939r. Żołnierz AK z oddziału „Lancy” a następnie oddziału NOW-AK „Ojca Jana”. W lecie 1944r. poszedł po żywność do domu i został zaskoczony przez obławę Niemców i konne oddziały kałmuków. Widząc jak duża grupa kałmuków gwałci jego żonę, ostrzelał ich seriami z ręcznego karabinu maszynowego. Otoczony na polu dojrzewającego żyta bronił się i poległ w nierównej walce.

Nie został ujęty w książce Puchalskiego. 
Opracował: Tomasz Żuławski

Reklamy