I Szkolny Dzień Pamięci o Bohaterach Państwa Podziemnego

Z jednodniowym opóźnieniem, tj. 15 lutego 2018 roku, odbył się w naszej szkole I Szkolny Dzień Pamięci o Bohaterach Państwa Podziemnego. W końcu 14 lutego minęło 76 lat od utworzenia Armii Krajowej. Panie organizatorki spotkały się z większym niż spodziewały się odzewem ze strony uczniów, którzy chętnie szukali odpowiedzi na pytania porozrzucane po całej szkole, a także tworzyli plakaty, z których później powstał kolaż. Oczywiście zostali za to nagrodzeni piątkami z historii bądź historii i społeczeństwa. 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy  brali w tym udział! Zachęcamy do udziału za rok!

 

Program Szkolnego Dnia Pamięci o Bohaterach Państwa Podziemnego

14 lutego 2018 r.:

  • przygotowujemy rocznicową gazetkę (również źródło podpowiedzi do zadań w dniu 15 lutego);
  • opracowujemy projekty plakatów ilustrujących działania PPP;     
  • poszukujemy informacji o żołnierzach PPP z naszych rodzin i okolicy;

15 lutego 2018 r.:

  • rysujemy plakaty na dolnym korytarzu (przy pucharach) do godz. 13-tej;
  • układamy z plakatów kolaż o godz. 13.30;
  • poszukujemy pytań dotyczących PPP na ścianach wszystkich korytarzy, po odczytaniu zabieramy kartkę z pytaniem, przygotowujemy odpowiedź (wiedza własna, gazetka na dole, strona kuznia.wordpress.com, wikipedia). Odpowiedzi ustnych wysłuchuje na każdej przerwie komisja w sali 103. Za każdą prawidłową odpowiedź dostajecie „kotwiczkę”.

Za 3 kotwiczki otrzymujecie ocenę bardzo dobrą z historii lub his, lub j.polskiego.

„Kotwiczki” można zbierać do godz. 14.30.

Braliśmy udział w pięknym jubileuszu!

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej- oddział w Stalowej Woli zorganizował 7 lutego 2018 r., w MDK, w Stalowej Woli, 102 urodziny Kobiety Niezwykłej.

Maria Mirecka – Loryś ur. w Ulanowie, w 1916 roku. W 1937 r. ukończyła w Nisku gimnazjum i podjęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Po wybuchu wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Wiosną 1940 roku została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później całego NOWK Okręgu Rzeszowskiego. Równolegle była kierownikiem sekcji kobiecej w Zarządzie Okręgu Rzeszowskiego SN i kurierką Komendy Głównej NOW. Po scaleniu NOW z AK, awansowana na stopień kapitana, kierowała Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej. Wiosną 1945 roku została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Była łącznikiem między KG NOW a „naszym”oddziałem NOW-AK „Ojca Jana”.

Po zakończeniu wojny wznowiła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1 sierpnia 1945 r. została aresztowana w Nisku. Na wolność wyszła 1 września 1945 r., na mocy amnestii. Zagrożona ponownym aresztowaniem, w grudniu 1945 roku opuściła Polskę i z grupą kilkunastu działaczy narodowych dotarła do obozu 2 Korpusu gen. W. Andersa pod Ankoną. Tam poznała swego męża, oficera rezerwy, Henryka Lorysia, z którym w październiku 1946 r. wyemigrowała do Anglii. W styczniu 1952 r. z rodziną wyjechała do USA. Tam zaangażowała się w pracę w organizacjach polonijnych. Od lat 70-tych XX w. zaangażowana jest w pomoc dla Polaków na dawnych Kresach.

Były życzenia od przedstawicieli naszego państwa, samorządów, szkół, stowarzyszeń historycznych, grup rekonstrukcyjnych i przyjaciół. We wzruszającym przemówieniu Pani Maria podziękowała za życzenia i kwiaty ale stwierdziła, że dla niej najważniejsze jest działanie. W ubiegłym roku była czterokrotnie we Lwowie z pomocą dla żyjących tam Polaków. My wręczyliśmy pamiątkę z wizyty Pani Mireckiej w naszej szkole z okazji 70 rocznicy bitwy na Porytowym Wzgórzu. Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie i możliwość udziału w tak pięknej uroczystości patriotycznej.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

BohaterON

 28 września 1939 roku i 28 września 2017 roku – dwie daty, które łączy jedno: PAMIĘĆ. Nie przez przypadek akcja pisania kartek do Powstańców Warszawskich zorganizowana została w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w  Janowie Lubelskim właśnie w tym dniu- 28 września. W ten sposób chcieliśmy oddać hołd obrońcom stolicy, a data 28 września 1939 roku wiąże się właśnie z Warszawą- miastem, które miało nigdy nie podnieść się z ruin. W szkolnej Izbie Pamięci mieliśmy tego dnia napisać najtrudniejsze 25 słów w naszym życiu. 25 słów – właśnie tyle mógł liczyć komunikat, który wysyłano podczas Powstania Warszawskiego.  Zanim przystąpiliśmy do pisania wiadomości, obejrzeliśmy wspólnie film pt. „Miasto ruin”, który uświadomił nam ogrom zniszczeń oraz tragedię mieszkańców Warszawy. Następnie przystąpiliśmy do zadania, które na początku wydawało nam  się bardzo proste, jednak wzruszenie oraz podniosłość chwili sprawiły, iż nie każdemu udało się zawrzeć wyrazy podziwu, szacunku i uznania w tak krótkim komunikacie. Kartki wypisane przez nas są wzruszającym dowodem na to, że pamięć o powstaniu jest wciąż żywa, a młodzi ludzie utożsamiają się z powstańcami, którzy swoją postawą pokazali jak pięknie żyć i godnie umierać.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Akcja BOHATERON zakończyła się minutą ciszy, podczas której zastygliśmy w bezruchu oglądając krótki film zaczynający się od słów: „ Jest takie miasto, które co roku zatrzymuje się na minutę…” Również my, społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórzaw Janowie Lubelskim, zatrzymaliśmy się na minutę, by powiedzieć Powstańcom Warszawskim  to jedno słowo- DZIĘKUJĘ. I właśnie taka wiadomość poszła z naszej szkoły w świat 28 września 2017 roku.

Serdecznie dziękujemy Paulinie Molickiej, naszej absolwentce, wolontariuszce akcji, za wsparcie oraz pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Koordynatorki akcji:
Maria Krzosek
Izabela Skrzypa
Dorota Rachwalska-Kata

Spotkanie z rekonstruktorami

       W ramach autorskiego programu zajęć z historii regionalnej, który prowadzimy już trzeci rok na lekcjach przedmiotu Historia i Społeczeństwo, gościli  w naszym liceum przedstawiciele Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej PARTYZANT ze Stalowej Woli. Rekonstruktorzy w osobach: Mariusza Szeferskiego, Dariusza Krasonia i Dariusza Solka zapoznali młodzież z mundurami i bronią z okresu II wojny światowej. Szczególnie zwrócili uwagę na te rodzaje broni, które mogły być wykorzystywane w czasie bitwy partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu. Opowiadali z pasją o pracy rekonstruktora historycznego i misji przybliżania historii młodym ludziom.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

      Serdecznie dziękujemy naszym gościom, którzy pomimo napiętego terminarza, dzień 26 kwietnia 2017 roku poświęcili nam. Zaineresowanych tematyką odsyłamy na stronę internetową grupy rekonstrukcyjnej: https://www.facebook.com/srh.partyzant/?fref=ts

koordynatorki spotkania: Izabela Skrzypa i Maria Krzosek

Otwarcie izby pamiĘci

1 marca zakończyliśmy projekt finansowany przez  Fundację Banku Zachodniego WBK. Powstała Szkolna Izba Pamięci (remont klasy 102 finansowało Starostwo Powiatowe). Zbieramy zdjęcia, wspomnienia, przedmioty związane z naszą szkołą. Wszystkich, którzy posiadają pamiątki szkolne prosimy o kontakt i umożliwienie nam skopiowania zdjęć, sfotografowania dokumentów szkolnych etc. Jeśli ktoś zdecyduje się przekazać nam oryginalne pamiątki będziemy je eksponować w gablocie z nazwiskiem donatora.

                                                 Maria Krzosek i Izabela Skrzypa – opiekunki izby

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

ZARAZIĆ SIĘ PASJĄ…

 8 lutego odwiedziliśmy Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim. Celem były warsztaty na temat podstaw fotografowania. Oprócz zasad ekspozycji i kompozycji poznaliśmy historię tworzenia  niezwykłego zbioru zdjęć i sprzętu fotograficznego. Przedmioty gromadzone od 40 lat stworzyły piękne i inspirujące miejsce. Pan Antoni Florczak pokazał nam też wiele znakomitych zdjęć i wielką pasję fotografowania. Zainteresowanym polecamy film o pierwszym w Polsce prywatnym Muzeum Fotografii dostępny na stronie:
http://lublin.tvp.pl/27371571/17-pazdziernika-2016 .

                                                        Panu Antoniemu Florczakowi serdecznie dziękujemy.

warsytatz-10x15

Śladami bitwy na Porytowym Wzgórzu

Dnia 25 października 2016r.całą naszą ekipą historyków wybraliśmy się na wycieczkę śladami bitwy na Porytowym Wzgórzu. Cofnęliśmy się do roku 1944 i poznaliśmy cały jej przebieg. Nie tylko wydarzenia z 14 czerwca, czyli z dnia bitwy, ale dowiedzieliśmy się także co działo się z oddziałem Ojca Jana przed konfrontacją z niemieckimi żołnierzami i po niej. Poszerzyliśmy horyzonty naszego myślenia i uświadomiliśmy sobie, że bitwa na Porytowym Wzgórzu nie oznacza tylko pomnika pięciu partyzantów uciekających przed wybuchem i cmentarza za nim. Jest to o wiele szersze pojęcie, jest to wędrówka, tułaczka wielu oddziałów, ciągnąca się przez Lasy Janowskie, wiążąca się ze strachem, wyrzeczeniami i poświęceniem. Odwiedziliśmy miejsce, w którym stoi pierwszy pomnik upamiętniający bitwę. Nie jest może tak duży i tak spektakularny, jak ten z roku 1974, ale zdecydowanie przemawia przez niego historia. Dzięki tej wycieczce wiemy, że takie miejsca jak rzeka Branew, wsie: Szklarnia, Flisy, Momoty, wysepka „Kruć” wśród bagien, Puszcza Solska czy spacyfikowane przez Niemców wioski- Kiszki, Momoty, Ujście, są ściśle związane z oddziałem Ojca Jana i jego udziałem w bitwie na Porytowym Wzgórzu. Wycieczka umożliwiła nam poznanie tego wszystkiego z innej perspektywy, znalezienia się w tych miejscach, zobaczenia ich na własne oczy. Łatwiej nam było wyobrazić sobie warunki panujące w lasach i okoliczności bitwy, jej przyczyny i skutki. Potwierdziliśmy naszą teorię, że nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg, bowiem oddziały radzieckie i polskie zmobilizowały się, i walczyły razem przeciwko oddziałom niemieckim. Najbardziej zapadającym w pamięć elementem wycieczki był moment przeczytania słów, które napisane zostały na kamieniu postawionym koło krzyża z roku 1991:”Krzyż, który pojednał ziemię z niebem, niech pojedna ludzi, którzy 14 VI 1944 r. na Porytowym Wzgórzu za sprawiedliwą bili się rzecz”. Są one idealnym podsumowaniem dla wydarzeń mających wtedy miejsce.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.